Return to site

Dobler i Lørenskog!

I tillegg til rute på Fjellhamar har Medarbeiderne nå åpna Langvannsruta ved Lørenskog sentrum

· Utvidelse,Dobling,Lørenskog,ROAF,Presse

I januar har Medarbeiderne dobla antallet kunder i Lørenskog. I tillegg til en rute med 47 kunder på Fjellhamar har vi nå åpnet en tilsvarende rute på Kjenn ved Lørenskog sentrum.

FAKSIMILE: ROmerikes blad omtaler ruteåpning nummer to i Lørenskog.

I tillegg til rutene nær sentrum har vi nå to kunder på Røykås, en kunde på Skårer, en kunde på Østbytunet og en kunde på Kurland. Vi ønsker oss flere kunder i disse områdene!

Sentrum, Fjellhammar og noen sattelitter utgjør Medarbeidernes kundemasse i Lørenskog.

Vi benytter anledningen til å takke vår samarbeidspartner ROAF som har gitt oss samtykke til handtering av kommunalt husholdningsavfall, og som er nedstrømsløsning for glass- og metallemballasje.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly