• Et snilt lite selskap

  Vi ansetter ikke folk for å levere tjenester.

  Vi leverer tjenester for å ansette folk.

  Rusfritt arbeid

  Vi er i ferd med å bevise at en kan få lojale og flinke arbeidsfolk dersom en bare rekrutterer folk med rusbakgrunn.

   

  Vi rekrutterer folk rett fra rusbehandling, betaler ordinær lønn fra første dag og har mål om å drive bedriften i null uten å belaste NAV. Våre 20 fast ansatte medarbeidere med rusbakgrunn setter stor pris på hver eneste kunde.

   

  Metoden er enkelt og greit å gi mye tillit og stort ansvar til mennesker som få tror på. Det er ingen motsetninng mellom det å bry seg og det å stille krav.

  Vår visjon

  «Vår visjon er å vise verden hvordan tidligere rusavhengige kan bli ressurssterke arbeidstakere hvis de får fellesskap, ansvar og rammer.»

  Våre verdier

  Fellesskap

  Vi er ikke alene

  VI står sammen om å være fri fra rus og alle ufriheten som knytter seg til rus. Vi vet at det å være medarbieder handler om å være snill. Vi ber hverandre om hjelp og vi hjelper til når det trengs.

  Ansvar

  Et bevisst veivalg

  Vi er stolte over å ha tatt et helhjerta valg om å ta ansvar for oss selv og de vi er glade i. Vi ønsker å ta mer ansvar og vise at vi kan jobbe. Vi innrømmer feil og vi tar konsekvenser av handlingene våre.

  Rammer

  Grenser og konsekvenser

  Vi er tydelige på hvordan vi har det og hvordan vi vil ha det. Vi har tydelig struktur, klare kjøreregler og fraværsreglement. Vi har forventninger om å være rusfrie, representable og gjøre en god jobb.

  Visjon og verdier ble foreslått av medarbeiderne som var på Fullmånsamling 18. februar 2017.
  Deretter ble visjonen lagt frem for styret og vedtatt på ordinær generalforsamling 25. april 2017.

  Tjenestene våre

  Abonnementstjenestene Henting hjemme (månedlig henting av pant, småelektronikk, glass- og metallemballasje) og Henting på jobb (henting av pant) gjør at vi kan lønne en liten stab med lokale og dyktige medarbeidere som møter til avtalt tid og gjør en skikkelig jobb. Denne stammen av ansatte gjør at vi har mulighet til å ta på oss store eller små oppdrag av andre slag som beskrevet i «Lei en medarbeider».

  Vi tar en risiko de fleste andre bedrifter ikke tar og går en lang vei å gå for å lære oss hvordan vi reduserer den risikoen til et minimum. Noen av de vi ansetter kommer til å sprekke og vi forbedrer stadig rutinene våre for hvordan dette skal oppdages og håndteres. Samtidig ønsker vi å holde fast ved at vi er en tillitsfull organisasjon.

   

  I Medarbeiderne har vi fått til en kultur som handler om at vi bygger dette selskapet sammen. Livet er et lotteri og der noen har fått alt på sølvfat har andre hatt skikkelig uflaks. I Medarbeiderne er frivillige og ansatte av alle slag likemenn. Vi er alle medarbeidere.

  Ideelt selskap

  Medarbeiderne AS er et idéelt selskap. Det innebærer tre ting.

   • virksomheten styres etter en visjon om «å vise verden hvordan tidligere rusavhengige kan bli ressurssterke arbeidstakere hvis de får fellesskap, ansvar og rammer».
   • Det er i vedtektene ikke gitt anledning til å ta ut utbytte på avkastning. I Medarbeiderne tilfaller alt overskudd virksomheten.
   • Innskutt aksjekapital og gjenværende eiendeler ved eventuell oppløsning skal tilfalle en organisasjon med tilsvarende formål. I Medarbeiderne er det vedtektsfestet at generalforsamlingen bestemmer dette formålet sammen med eventuelt vedtak om oppløsning.
  • Vårt styre

   Styreleder/medeier: Stina Låstad, tlf. 416 07 802, (prosjektleder hos SoCentral)
   Styremedlem Trond Sørensen (daglig leder i Franzefoss Gjenvinning)
   Styremedlem Christian Ursin-Holm (daglig leder i Unicus)

   Styremedlem Ane-Kristine Jacobsen (ansvarlig for digital strategi i Mestergruppen).

   Observatør Øyvind Sandvold (forretningsutvikler i FERD sosiale entreprenører)

   Tillitsvalgt Rune Myrvold

   Varatillitsvalgt Thomas Wiik

  • Nominert til årets sosialentreprenør 2016

   Medarbeiderne AS var en av fem nominerte til prisen Årets Sosiale Entreprenør 2016. I juryens begrunnelse heter det blant annet: «Medarbeiderne mottar ingen offentlige støtte for å ansette utenfor boksen, noe som ikke er så vanlig blant denne type virksomheter, noe juryen ser som en styrke ved konseptet.»

  • Medarbeiderne i tall

   Status pr. 6. november 2017

   1003

   privatabonnenter

   20

   bedriftskunder

   15

   medarbeidere med rusbakgrunn

   10

   antall NAV-strenger vi skal kutte innen 2020

   26

   ruter

   8 000

   ambisjonen for hvor mange rusfrie arbeidstimer vi skal lønne i 2017

  • Våre samarbeidspartnere

   Vi hadde ikke kunnet gjøre dette uten vennene våre

   FERD sosiale entreprenører

   Varige spor

   Familieselskapet FERD har som formål å ette varige spor. Gjennom FERD sosiale entreprenører satser de tungt på sosiale entreprenører. De har tatt Medarbeiderne inn i porteføljen og deltar aktivt i utviklingen av selskapet gjennom en styreplass påfyll av kompetanse og bistand i forretningsutvikling.

   Franzefoss Gjennvinning

   Tett på

   Franzefoss Gjenvinning AS hjelper oss med logistikk, tømming av avfall, klær, utstyr, HMS og mye mer. De er vår viktigste samarbeidsaktør og bidragsyter.

   Finn.no

   Mulighetenes marked

   Finn.no gav Medarbeiderne en generøs julegave i etterkant av Finnovasjonsdagen 2015. Finn vil med sine engasjerte ansatte fortsette å bistå vårt arbeid for å skape rusfrie arbeidsplasser.

   Stiftelsen P22

   Starten på et bedre liv

   Stiftelsen P22 hjelper vi til med avrusning, motivasjon og forberedelse til rehabilitering og en rusfri hverdag. De holder til ved Lovisenberg sykehus. Vi arbeider ut fra et klart kristent verdisyn.

    

   Medarbeiderne og P22 har en avtale om at Medarbeiderne kan rekruttere arbeidstakere fra P22 og om at Medarbeiderne kan få faglig bistand og evt. avrusning for medarbeidere som faller tilbake i rus.

   Fretex Øst-Norge

   TEKSTILER

   Fretex er Norges største attføringsbedrift og bruktkjede, og en viktig del av Frelsesarmeen i Norge. Historien startet med industrihjemmet Elevator i Oslo i 1905. Helt siden den tid har det å gi mennesker grunn til å tro på framtiden stått i sentrum. I dag er det ca. 2000 personer som til daglig har sitt arbeid i Fretex, hvorav ca 1600 er jobbsøkere som deltar i ulike attføringstiltak.

    

   Vi samler inn tekstiler direkte fra trappa di og leverer de til Fretex.

   Scandic Holberg

   Sentralt i Oslo, en kort gåtur fra alt!

   Scandic Holberg har på generøst vis bidratt til at våre medarbeidere og frivillige har hatt et fast samlingspunkt rundt frokostbordet på hotellet. Vi håper på fortsatt godt samarbeid!

   Fremtidens mobilitet

   Medarbeiderne eier ikke alle slags typer biler. Det har vi ikke råd til. Men vi har tilgang til alle slags biler. Det er en miljøvennlig, rimelig og fornuftig løsning.

    

   Med bakgrunn i vårt formål og vårt arbeid har vi en spesielt gunstig avtale med Hertz Bilpool som gjør at vi nå kan teste ut vårt nye samarbeid med Kolonihagen.

   Marco Reklame

   Det du vil ha, slik du vil ha det

   Marco Reklame bidrar til at Medarbeidernes grafiske profil er synlig også på veien. De er vår anbefalte leverandør av bildekor.

   ROAF

   Enkelt for deg – bra for miljøet!

   Vi samarbeider med ROAF om handtering av avfall fra husstander på Romerike. De har vært svært fleksible og imøtekommende da vi utvidet fra Oslo til Lørenskog og hjelper oss nå med innhenting av småelektrisk og farlig avfall i Lørenskog.

   Arbeids- og velferdsetaten

   Gir mennesker muligheter

   Medarbeiderne har i 2015 mottat tilskudd over statsbudsjettets, kapittel 621, post 70 - «Tilskudd til sosialt entreprenørskap og sosiale entreprenører». Vi hadde ikke kunnet satse på å vokse oss større og nærme oss økonomisk selvstendighet uten dette tilskuddet.

   Scheiblerstiftelsen

   NY BIL OG KUNDESYSTEM

   Hroar Sverre Scheibler, sønn av Hermann August Scheibler, ble født i 1888 og utdannet seg som boktrykker. Sammen med sin far overtok han eierinteressene i W. C. Fabritius & Sønner i 1921. Firmaet W. C. Fabritius & Sønner AS drev forlagsvirksomhet og grafisk produksjon fra 1844 og frem til 1991, og eiendomsvirksomhet frem til 2001. Selskapet var privat eiet av Hroar S. Scheibler frem til midten av 1950-årene. På dette tidspunktet overførte boktrykker Scheibler sammen med sin kone Nanna alle sine eiendeler til stiftelser.

    

   I 2016 gav Sheiblerstiftelsen Medarbeiderne et nytt kundesystem og bilen som i dag på mange måter er navet for alt arbeidet vi utfører.

   Zapier

   Automagisk!

   Medarbeiderne ønsker å betale ut mest mulig lønn til de som jobber for oss. Da må vi gjøre minst mulig kontorarbeid. Med Zapier har vi automatisert en masse arbeid vi ellers måtte ansatt folk til å gjøre. Nå snakker datasystemene våre sammen.

    

   Sjekk ut hva Zapier kan automatisere for deg her.

  All Posts
  ×