• Vilkår for medarbeidernes tjenester

  Privatabonnement

  • Abonnement som er betalt med kort kan stanses av kunden når som helst
  • Hvis man ikke betaler på nett som avtalt innen 15 dager mottar man faktura som binder kunden for seks måneder om gangen, hvis man ikke har avbestilt abonnementet innen denne fakturaen forfaller er avtalen bindende i seks måneder
  • Hvis e-postadresse ikke oppgis tilkommer fakturagebyr på kr 67,- og abonnementet løper for ett (1) år om gangen
  • Det skal tegnes et abonnement for hver boenhet (hvert kjøkken) som leverer avfall
  • Abonnementet løper av praktiske grunner selv om man er bortreist i kortere perioder
  • Abonnementet kan i tråd med Angrerettloven avbestilles de første 14 dagene og deretter forløpende før forfall/trekk
  • Medarbeiderne forbeholder seg muligheten til å levere tjenesten én eller flere dager etter avtalt tidspunkt ved kraftig uvær eller andre uforutsette problemer (hærverk på utstyr, punktering e.l.), men skal alltid varsle kunden om dette
  • Privatkunder kan ikke levere næringsavfall
  • Kunden kan kun levere de typene avfall som er beskrevet under spørsmål og svar

  Medarbeiderne forbeholder seg retten til å endre priser og vilkår, men plikter å varsle om dette senest 30 dager før eventuelle endringer trer i kraft. For øvrig reguleres kontraktsforholdet av Forbrukerkjøpsloven og Angrerettloven.

  Lei en medarbeider

  Vilkår for flytteoppdrag, avfallskjøring og lignende oppdrag

  • Timene i tilbud fra Medarbeiderne er et anslag basert på opplysninger fra kunden. Dersom kunden avtaler arbeid ut over rammen i tilbudet med medarbeiderne vil dette også bli fakturert.
  • Når vi stiller med bil fakturerer vi alltid fra vi kjører fra  vår parkeringsplass på Hasle til vi er tilbake. Vi fakturerer alltid minimum 3 timer pr. medarbeider og alltid en halv time for oppmøte og en halv time for reise tilbake.
  • Ved bruk av vår varebil tilkommer det en kostnad på 249,- pr.time. eller 1349,- pr. dag (eks ) MVA. Kostnad for evt. avfallsdeponering tilkommer.
  • Medarbeiderne garanterer for godt utført arbeid, men understreker at Medarbeiderne dersom ikke annet er spesielt avtalt stiller med ufaglært arbeidskraft. Arbeidetets kvalitet kan bære preg av å være utført av ufaglærte og omfattes ikke av garantiansvarsloven eller mesterordninger. Arbeidet er ikke arbeid på forretningsmessig vilkår og håndeverkertjenesteloven skal ikke komme til anvendelse.
  • Dersom kunden mot formodning skulle være misfornøyd med arbeidets kvalitet eller effektivitet bes kunden om å ta kontakt med undertegnede umiddelbart. 
  • Medarbeidere plikter som et minimum å følge Medarbeidernes HMS-reglement, men skal også få anledning til å sette seg inn i kundens HMS-reglement i tilfeller hvor det finnes. Eventuell nødvendig opplæring og gjennomgang av arbeidsstedspesifikk HMS er kundens ansvar. 
  • Tilbudet gis med forbehold om at arbeidet ønskes utført på en dag hvor medarbeiderne har ledig arbeidskapasitet.
  • Ved avbestilling senere enn 7 dager før leveranse faktureres 50% av avtalt pris. Ved avbestilling senere enn 2 dager før leveransedato faktureres 100% av avtalt pris
  • Ved sykdom stiller Medarbeiderne med erstatter.

  Databehandling

  Medarbeiderne tilstreber å følge EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation.

   

  Når du tegner abonnement samtykker du til at vi kan lagre opplysninger om deg i inntil tre år etter at du har avsluttet abonnementet.

   

  Når du tegner abonnement samtykker du til at vi kan bruke e-post og telefonnummer til å informere deg om virksomhetens status og fortelle deg om tjenestene våre.

   

  Du kan når som helst be om å få opplysningene slettet med umiddelbar virkning.

   

  Les vår personvernerklæring.

  Sikker betaling

  Betaling gjøres trygt og sikkert gjennom vår betalingsformidler Stripe.

   

  Informasjonen sendes kryptert direkte til dem og er aldri innom vår server. Vi får kun tilbake en bekreftelse på at betalingen er gjennomført.

  Henting på jobb

  Vilkår for tjenesten Lettvint bedrift reguleres i hver enkelt avtale.

All Posts
×