• Vilkår for medarbeidernes tjenester

  Henting hjemme

  Vilkår for privat abonnement

  • Abonnementet kan stanses av kunden når som helst
  • Hvis man ikke betaler på nett eller avbestiller abonnementet innen 15 dager mottar man faktura for et år om gangen

   Hvis e-postadresse ikke oppgis tilkommer fakturagebyr på kr 67,-

  • Det skal tegnes et abonnement for hver boenhet (hvert kjøkken) som leverer avfall
  • Abonnementet løper av praktiske grunner selv om man er bortreist i kortere perioder
  • Abonnementet kan i tråd med Angrerettloven avbestilles de første 14 dagene og deretter forløpende før forfall/trekk
  • Medarbeiderne forbeholder seg muligheten til å levere tjenesten én eller flere dager etter avtalt tidspunkt ved kraftig uvær eller andre uforutsette problemer (hærverk på utstyr, punktering e.l.), men skal alltid varsle kunden om dette
  • Privatkunder kan ikke levere næringsavfall
  • Kunden kan kun levere de typene avfall som er beskrevet under spørsmål og svar

  Medarbeiderne forbeholder seg retten til å endre priser og vilkår, men plikter å varsle om dette senest 30 dager før eventuelle endringer trer i kraft. For øvrig reguleres kontraktsforholdet av Forbrukerkjøpsloven og Angrerettloven.

  Databehandling

  Medarbeiderne tilstreber å følge EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation.

   

  Når du tegner abonnement samtykker du til at vi kan lagre opplysninger om deg i inntil tre år etter at du har avsluttet abonnementet.

   

  Du kan når som helst be om å få opplysningene slettet med umiddelbar virkning.

   

  Les vår personvernerklæring.

  Sikker betaling

  Betaling gjøres trygt og sikkert gjennom vår betalingsformidler Stripe.

   

  Informasjonen sendes kryptert direkte til dem og er aldri innom vår server. Vi får kun tilbake en bekreftelse på at betalingen er gjennomført.

  Henting på jobb

  Vilkår for tjenesten Lettvint bedrift reguleres i hver enkelt avtale.

 • Vilkår for flyttetjenester og avfallskjøring

  Vilkår for flytteoppdrag, avfallskjøring og alle slags lignende enkeltstående oppdrag

  • Timene i tilbud fra Medarbeiderne er et anslag basert på opplysninger fra kunden. Dersom kunden avtaler ber om arbeid ut over rammen i tilbudet med medarbeiderne vil dette også bli fakturert.
  • Når vi stiller med bil fakturerer vi alltid fra vi kjører fra  vår parkeringsplass på Hasle til vi er tilbake. Vi fakturerer alltid minimum 3 timer pr. medarbeider og alltid en halv time for oppmøte og en halv time for reise tilbake.
  • Ved bruk av vår varebil tilkommer det en kostnad på 299,- pr.time. eller 1399,- pr. dag (eks ) MVA.
  • Tiden vi bruker i trafikkork, kø ved avfallsdeponi eller lignende forsinkelser er tid vi må lønne våre ansatte for og en del av vår hverdag - tid brukt på slikt vil bli fakturert
  • Kostnad for evt. avfallsdeponering tilkommer etter faste priser
  • Medarbeiderne garanterer for godt utført arbeid, men understreker at Medarbeiderne dersom ikke annet er spesielt avtalt stiller med ufaglært arbeidskraft. Arbeidetets kvalitet kan bære preg av å være utført av ufaglærte og omfattes ikke av garantiansvarsloven eller mesterordninger. Arbeidet er ikke arbeid på forretningsmessig vilkår og håndeverkertjenesteloven skal ikke komme til anvendelse.
  • Dersom kunden mot formodning skulle være misfornøyd med arbeidets kvalitet eller effektivitet bes kunden om å ta kontakt med undertegnede umiddelbart. 
  • Medarbeidere plikter som et minimum å følge Medarbeidernes HMS-reglement, men skal også få anledning til å sette seg inn i kundens HMS-reglement i tilfeller hvor det finnes. Eventuell nødvendig opplæring og gjennomgang av arbeidsstedspesifikk HMS er kundens ansvar. 
  • Tilbudet gis med forbehold om at arbeidet ønskes utført på en dag hvor medarbeiderne har ledig arbeidskapasitet.
  • Ved avbestilling senere enn 7 dager før leveranse faktureres 50% av avtalt pris. Ved avbestilling senere enn 2 dager før leveransedato faktureres 100% av avtalt pris
  • Ved sykdom stiller Medarbeiderne med erstatter.
 • Vår bruk av dine kontaktopplysninger

  Medarbeiderne lagrer kunders e-postadresse og telefonnummer.

  Vi benytter to forskjellige hjemler for dette.

  Vi har en avtale

  Når du har abonnement hos medarbeiderne kan vi sende deg e-post eller SMS om ting som er relevant for din bruk av tjenesten. For eksempel:

  • Varsel om neste henting, endringer av dato etc.
  • Informasjon om endringer i tjenesten
  • Informasjon om endring av vilkår

  Du har gitt samtykke

  Hvis du har gitt oss samtykke til å sende deg e-post om andre ting kan vi for eksempel informeere deg om:

  • Hvordan det går med oss
  • Intervju med medarbeidere
  • Informasjon om hvordan vi jobber for at folk skal holde seg rusfri
  • Den årlige årsrapporten som forteller hvordan vi bruker pengene våre
  Dette samtykket gir oss også mulighet til å kontakte deg i sosiale medier med tilpasset markedsføring.

  Vi deler aldri opplysningene dine med tredjepart uten å spørre deg først.

  Du kan se i vår personvernerklæring hvor dataene er lagret.

All Posts
×
×
Våre vilkår er beskrevet på www.medarbeiderne.no/vilkar
×
Våre vilkår er beskrevet på www.medarbeiderne.no/vilkar